Velkommen til Stenløse Vandværk

Hvis du skal i kontakt med os, skal du kontakte Furesø Vandforsyning, som administrerer Stenløse Vandværk. Telefonnummer til Furesø Vandforsyning er 44952615 og telefontiden er kl. 8.00 til 11.00. Furesø Vandforsyning kan også kontaktes i akutte situationer. Klik her. Hvis du har spørgsmål til driftsaftalen med Furesø Vandforsyning, skal du rette direkte henvendelse til formanden for Stenløse Vandværk, se under "Kontakt".

Hvis du er flyttet til eller flyttet fra en forbrugeradresse under Stenløse Vandværk, skal du sørge for at melde flytning via vores hjemmeside. Dette gøres her: Meld ejerskifte 


 

 

Sidste nyt

Vi er gået i gang med ledningsrenoveringen på Rosenlundvej. Arbejdet forventes afslutet ultimo maj måned

Vi er i gang med at skifte de sidste vandmålere til elektroniske målere i Stenløse. Du kan se dit seneste forbrug under selvbetjeningsmodulet på hjemmesiden.

Vi er meget opmærksomme på den kritiske situation, vi alle befinder os i med Corona-virus, og vi tager vores forholdsregler og minimerer kontakten til jer forbrugere og imellem os ansatte. I Stenløse Vandværk kører diften fortsat videre uændret, og du kan sagtens kunne komme i kontakt med os pr. telefon. Det er dog ikke muligt at afholde generalforsamlingen i april. Vi har foreløbigt valgt at udskyde den til september 2021.