Velkommen til Stenløse Vandværk

Hvis du skal i kontakt med os, skal du kontakte Furesø Vandforsyning, som administrerer Stenløse Vandværk. Telefonnummer til Furesø Vandforsyning er 44952615 og telefontiden er kl. 8.00 til 11.00. Furesø Vandforsyning kan også kontaktes i akutte situationer. Klik her. Hvis du har spørgsmål til driftsaftalen med Furesø Vandforsyning, skal du rette direkte henvendelse til formanden for Stenløse Vandværk, se under "Kontakt".

Vi byder nye andelshavere velkommen. Når du flytter hertil, bedes du kontakte vandværket med kontaktinformationer, ligeledes ved fraflytning - således at vi har de korrekte data. Ved flytning skal du benytte vores "Flytteaflæsning" under selvbetjeningsmodulet.


 

 

Sidste nyt

Du skal ikke aflæse din vandmåler i år. De fleste målere i Stenløse er allerede udskiftet til elektroniske målere, og de resterende vandmålere forventes udskiftet inden foråret. Derfor sørger Stenløse Vandværks personale for at aflæse din måler, hvis den er elektronisk og anslå din vandmåler, hvis den endnu ikke er skiftet.

Vi er meget opmærksomme på den kritiske situation, vi alle befinder os i med Corona-virus, og vi tager vores forholdsregler og minimerer kontakten til jer forbrugere og imellem os ansatte. I Stenløse Vandværk kører diften fortsat videre uændret, og du kan sagtens kunne komme i kontakt med os pr. telefon.