Velkommen til Stenløse Vandværk

Hvis du skal i kontakt med os, skal du kontakte Furesø Vandforsyning, som administrerer Stenløse Vandværk. Telefonnummer til Furesø Vandforsyning er 44952615 og telefontiden er kl. 8.00 til 11.00. Furesø Vandforsyning kan også kontaktes i akutte situationer. Klik her. Hvis du har spørgsmål til driftsaftalen med Furesø Vandforsyning, skal du rette direkte henvendelse til formanden for Stenløse Vandværk, se under "Kontakt".

Hvis du er flyttet til eller flyttet fra en forbrugeradresse under Stenløse Vandværk, skal du sørge for at melde flytning via vores hjemmeside. Dette gøres her: Meld ejerskifte 


 

 

Seneste nyt

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 24. maj 2022. Her blev der stemt om, hvorvidt Stenløse Vandværk skulle udtræde af Vandsektorloven. Forslaget fra Stenløse Vandværks bestyrelse om at udtræde af Vandsektorloven blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen takker for den store opbakning.