Direkte afregning med lejere

Vi afregner normalt direkte med ejer af ejendommen, som modtager vand fra denne vandforsyning. Det er dog muligt, at indgå en aftale med os, således at vi afregner direkte med lejer af ejendommen. For at indgå en aftale om direkte afregning med lejere i Stenløse Vandværk, skal du udfylde en formular. Da vi har et administrativt samarbejde med Furesø Vandforsyning, vil du på nedenstående link blive omdirigeret til Furesø Vandforsynings hjemmeside, hvor du skal udfylde formularen. Ved at indgå denne aftale, vil Vandforsyningen afregne direkte med lejer. I formularen bekræfter ejer at denne hæfter, såfremt lejer ikke betaler.

Aftale om direkte afregning med lejer