Indberetning af målerstand ved salg af ejendom.

Ved ejerskifte skal der indsendes en flytte meddelelse til vandværket, så der kan foretages en opgørelse af vandforbruget. Nedenstående link kan anvendes ved meddelelse om ejerskifte. 

Klik her for at komme til indtastningsvinduet

Vandforsyningen påtager sig ikke administration af vandregnskab m.v., når en ejendom udlejes, eller lejere skifter.

Kun lejere og andelshavere m.fl. i bebyggelser med flere boligenheder, særskilte vandmålere og udvendige stophaner, som allerede nu modtager aflæsningskort og regninger fra Vandforsyningen, skal sørge for at melde flytning gennem ejendommens administration.