Indberetning af målerstand ved salg af ejendom.

Ved ejerskifte skal der indsendes en flytte meddelelse til vandværket, så der kan foretages en opgørelse af vandforbruget. Nedenstående link kan anvendes ved meddelelse om ejerskifte. Da Furesø Vandforsyning administrerer Stenløse Vandværk, vil du ved at klikke på linket blive ledt over på Furesø Vandforsynings hjemmeside, hvor du skal indberette dit ejerskifte.

Klik her for at komme til ejerskift-formularen

Vandforsyningen påtager sig ikke administration af vandregnskab m.v., når en ejendom udlejes, eller lejere skifter.

Kun lejere og andelshavere m.fl. i bebyggelser med flere boligenheder, særskilte vandmålere og udvendige stophaner, som allerede nu modtager aflæsningskort og regninger fra Vandforsyningen, skal sørge for at melde flytning gennem ejendommens administration.