Vandansøgning

 

Installationstilladelse kan hentes - Ansøg om tilslutning af vand. Du vil blive omdirigeret til Furesø Vandforsynings hjemmeside, som vil håndtere vandansøgningen.

Ift. de gamle vandpapirer, dafoloblanket, skal man på side 7 i installationstilladelsen se bort fra pkt. B, C, D og materialevalg, da der i Stenløse Vandværk gælder et andet regelsæt. Du kan kontakte os pr. mail for afklarende spørgsmål. Jordledninger har ejer drift og vedligeholdelsespligten for, og skal i forbindelse med renovering/udskiftning selv betale og rekvirere en autoriseret VVS'er. I offentlig areal, her kaldes ledningen frem til forsyningsledningen for stikledningen, har vandværket vedligeholdelsespligten, og private ejere/VVS'er har ikke ret til at foretage ændringer i offentlig areal.

Der må udelukkende benyttes PE-materiale ifm. anlæggelse af nye jordledninger på privat grund. Vandværker anvender også kun PE til nye stkledninger i offentlig areal. 

Her finder du de generelle regler for etablering af jordledninger tilsluttet Stenløse Vandværk, som du skal følge: Regler for jordledninger  
Installationstilladelsen udfyldes og sendes til denne mail - Husk at vedhæfte tegninger!