Vandanalyser af vandet fra Stenløse Vandværk

 

 

Desphenyl chloridazon er hyppigt omtalt i den aktuelle diskussionen om kvaliteten af vores drikkevand. Stoffet er rester af et for længst udfaset plantebeskyttelsesmiddel, som er dukket op i drikkevandsboringer i Danmark. Vandværket har ikke tidligere analyseret vandet for dette stof, idet det ikke har været på listen over stoffer man søger efter og heller ikke er et stof vi forventer at finde. Vi har allerede i august  rekvireret analyse af vandet fra Vandværket på Smedebakken og på Stenlien. Vi  forventer først at have resultaterne af analyserne i slutningen af september, idet der har været travhed på laboratoriefronten og dermed ventetid. Resultaterne lægges på hjemmesiden, når de foreligger.

Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenfor ses rapporter fra de enkelte prøver.

Sådan læses en vandanalyse. Klik her.
 

Stenlien Vandværk

Dato  Sted Type
 
Prøve
10-01-2020 Boring 3 Råvand fra boring 3, Stenlien PDF
10-01-2020 Boring 5 Råvand fra boring 5, Stenlien PDF
05-07-2019 Vandværker Drikkevand, Gruppe B parametre PDF
05-07-2019 Boring 3 Råvand fra boring 3, kontrol for CTASS PDF
07-09-2018 Boring 5 Råvand - Kontrol af org. mikroforureninger DMS PDF
22-05-2018  Vandværket Drikkevand PDF
13-10-2017  Boring 5 Bakteriologisk kontrol PDF
10-10-2017  Vandværket Normal kontrol + uorg. sporstoffer + org. mikroforuren. PDF
25-09-2017  Vandværket Chloridazon desphenyl PDF
08-05-2017  Vandværket Udvidet kontrol PDF
08-05-2017  DGU 200.3388  Boringskontrol + org. mikroforurening PDF
03-01-2017 Vandværket    Mikrobiologisk kontrol PDF
09-12-2016 Vandværket  Mikrobiologisk kontrol PDF
31-10-2016 Vandværket  Normal kontrol + uorg. sporstof + org. mikro PDF
       

 


Smedebakken Vandværk

Dato Sted Type Prøve
01-08-2019 Vandværket Afgang vandværk - OD7, Nitrit PDF
01-08-2019 Vandværket Afgang vandværk Gruppe B parametre, CTASS PDF
01-08-2019 DGU 200.1384 Boringskontrol - Boring 3, DMS PDF
01-08-2019  DGU 200.3264 Boringskontrol - Boring 2, DMS + CTASS PDF
01-08-2019 DGU 200.2489 Boringskontrol  - Boring 1, DNS PDF
22-05-2018  DGU 200.1384 Boringskontrol - Boring 3 PDF 
22-05-2018  DGU 200.2489  Boringskontrol - Boring 1 PDF 
22-05-2018  DGU 200.3264  Boringskontrol - Boring 2 PDF 
22-05-2018  Vandværket Drikkevand PDF
10-10-2017  Vandværket Normal kontrol + uorg. sporstoffer + org. mikroforuren. PDF
25-09-2017  Vandværket Drikkevandsprøve + Chloridazon desphenyl PDF
06-06-2017  DGU 200.2489 Boringskontrol - Boring 1  PDF
06-06-2017  DGU 200.3264 Boringskontrol - Boring 2 PDF
06-06-2017  DGU 200.1384 Boringskontrol - Boring 3 PDF 
08-05-2017  Vandværket Udvidet kontrol PDF
15-02-2017 DGU 200.2489 Boringskontrol + org. mikrof. PDF
15-02-2017 DGU 200.3264 Boringskontrol + org. mikrof. PDF
31-10-2016 Vandværket Normal kontrol + uorg. sporstof + org. mikrof. PDF
       

 

Stenløse Vandværk 

Dato Sted Type Prøve
17-09-2019 Maglevadvej 2 Drikkevand - Gruppe A parameter Taphane PDF
20-07-2018 Blåmejsevej 1 Drikkevand - Gruppe A parameter Taphane PDF 
22-05-2018 Torvet 1 Drikkevand - Gruppe A+B parameter PDF
13-12-2017  Torvet 1 Begrænset kontrol PDF
24-10-2017  Torvet 1 Begrænset kontrol PDF
22-05-2017 Torvet 1 Begrænset kontrol PDF
22-12-2016  Frydensberg 5 Begrænset kontrol PDF
29-11-2016 Torvet 1 Begrænset kontrol PDF