Aflæsning/flytning

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses 1 gang årligt. Normalt ved årets afslutning d. 31/12.
Vandværket retter henvendelse til de enkelte husstande, når vandmålere skal aflæses.

Flytning
Ved salg/køb af ejendom skal den nye ejers navn indrapporteres til vandværket. Dette gøres via selvbetjeningsmodulet på hjemmesiden. 
 

Indberet flytning